Pakalpojumi

Sniedzam šādus pakalpojumus:

  • elektroenerģijas energoefektivitātes risinājumi un konsultācijas,
  • ārējo elektroapgādes tīklu līdz 20kV projektēšana,
  • iekšējo elektroapgādes 0,4kV tīklu projektēšana,
  • ielu apgaismojuma projektēšana,
  • zibens aizsardzības projektēšana,
  • elektroietaišu profilaktiskie mērījumi,
  • 13m piekabes-pacēlāja noma.